دانلود رایگان سریال ایرانی پاورچین ۲۰۰۲-۲۰۰۳ On Tiptoes

دانلود رایگان سریال ایرانی پاورچین ۲۰۰۲-۲۰۰۳ On Tiptoes

7.6/10 5,834
0% رضایت کاربران (0رای)
سال انتشار : محصول :

زندگی دو مرد و همسرانشان، کارمندان و کارفرمایان و دوست بیکارشان که در خانه شان زندگی می کنند.

 • کیفیت 480p , 720p
 • سال های پخش 2002–2003
 • زبان
 • مدت زمان 40 دقیقه
چند تا ستاره میتونه داشته باشه؟
با ۱۹۹ هزار تومان یک سال فیلم ببین با اینترنت نیم بها کلیک کن
برای حمایت حمالی از سایت سنتر دانلود کلیک کنید

دانلود سریال تماشایی پاورچین با لینک مستقیم حجم کم با چهار کیفیت ۴۸۰p , 720 , 1080p , 1080HQ

دانلود سریال پاورچین

(لینک دانلود مستقیم سریال پاورچین)

[قسمت ۰۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۰۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۰۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۰۴] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۰۵] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۰۶] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۰۷] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۰۸] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۰۹] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۰] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۴] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۵] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۶] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۷] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۸] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۹] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۲۰] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۲۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۲۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۲۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۲۴] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۲۵] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۲۶] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۲۷] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۲۸] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۲۹] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۳۰] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۳۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۳۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۳۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۳۴] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۳۵] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۳۶] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۳۷] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۳۸] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۳۹] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۴۰] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۴۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۴۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۴۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۴۴] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۴۵] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۴۶] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۴۷] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۴۸] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۴۹] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۵۰] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۵۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۵۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۵۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۵۴] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۵۵] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۵۶] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۵۷] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۵۸] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۵۹] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۶۰] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۶۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۶۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۶۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۶۴] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۶۵] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۶۶] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۶۷] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۶۸] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۶۹] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۷۰] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۷۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۷۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۷۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۷۴] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۷۵] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۷۶] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۷۷] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۷۸] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۷۹] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۸۰] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۸۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۸۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۸۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۸۴] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۸۵] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۸۶] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۸۷] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۸۸] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۸۹] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۹۰] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۹۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۹۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۹۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۹۴] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۹۵] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۹۶] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۹۷] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۹۸] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۹۹] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۰۰] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۰۱] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۰۲] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

[قسمت ۱۰۳] [۷۲۰p] [۴۸۰p] [تماشای_آنلاین]

 


درباره سریال پاورچین 

پاورچین: گشتی در دنیای طنز موقعیت

سریال پاورچین، به کارگردانی مهران مدیری، در سال ۱۳۸۱ از شبکه تهران پخش شد و به سرعت به یکی از محبوب‌ترین سریال‌های کمدی ایرانی تبدیل شد. این سریال با طنز موقعیت قوی و شخصیت‌های به‌یادماندنی، در نقد مسائل اجتماعی و فرهنگی آن زمان نیز موفق عمل کرد.

داستان:

داستان پاورچین حول محور زندگی فرهاد برره (با بازی مهران مدیری) می‌چرخد. فرهاد که از روستای برره به تهران آمده، با چاپلوسی و تملق در یک شرکت مهندسی ساختمان مشغول به کار می‌شود. او در کنار همسرش مهتاب مهتابی (با بازی سحر زکریا) و دیگر شخصیت‌های سریال، ماجراهای طنز و گاه غم‌انگیزی را رقم می‌زند.

شخصیت‌ها:

 • فرهاد برره: شخصیتی ساده‌دل و چاپلوس که با تملق به دنبال پیشرفت در زندگی است.
 • مهتاب مهتابی: همسر فرهاد، زنی باهوش و صبور که از رفتارهای شوهرش گاه به ستوه می‌آید.
 • داوود برره: پسرعموی فرهاد، جوانی ساده و روستایی که به دنبال کار در تهران است.
 • خانم مشکات: همسایه طبقه بالای فرهاد و مهتاب، زنی متمول و وسواسی.
 • آقای لولایی: سرایدار ساختمان، مردی ساده و طناز که نقش مهمی در داستان دارد.

نقد اجتماعی:

پاورچین در کنار طنز و سرگرمی، به نقد برخی از مسائل اجتماعی و فرهنگی آن زمان نیز می‌پرداخت. مسائلی مانند چاپلوسی، ریاکاری، تبعیض اجتماعی و فقر از جمله موضوعاتی بودند که در این سریال به آن‌ها اشاره شد.

موفقیت:

پاورچین با استقبال گسترده‌ای از سوی مخاطبان روبرو شد و به یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های ایرانی تبدیل شد. این سریال جوایز متعددی را نیز از آن خود کرد، از جمله تندیس بهترین مجموعه تلویزیونی از سومین جشن دنیای تصویر.

دلایل محبوبیت:

 • طنز قوی و موقعیت‌های خنده‌دار
 • شخصیت‌های به‌یادماندنی و دیالوگ‌های جذاب
 • نقد مسائل اجتماعی و فرهنگی
 • بازی‌های درخشان بازیگران

تاثیر:

پاورچین در زمره سریال‌های پیشگام در ژانر طنز موقعیت در ایران قرار می‌گیرد. این سریال با خلاقیت و نوآوری، مسیر را برای ساخت سریال‌های طنز اجتماعی دیگر هموار کرد.

جمع‌بندی:

پاورچین یک سریال کمدی موفق و خاطره‌انگیز است که با طنز قوی، شخصیت‌های جذاب و نقد اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان ایرانی پیدا کرده است.

برای دانلود کلیه‌ی فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی رایگان و قانونی

به وبسایت سنتر دانلود مراجعه و فیلم مورد نظرتان را با کیفیت عالی دانلود کنید.

سنتر دانلود مرجع دانلود فیلم ایرانی و دانلودسریال ایرانی ، دانلود فیلم خارجی، دانلود سریال خارجی

در خدمت علاقه مندان به سینما می باشد.

جهت دانلود فیلم های دیگر میتوانید از وبسایت رسمی سنتر دانلود استفاده نمایید.

 • ۶ اسفند ۱۴۰۲
 • ۰
 • دیدگاه ها0
 • عوامل و بازیگران
 • سریال های مشابه
 • برچسب ها

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(