سال انتشار: 1400

دانلود قسمت ۵۲ سریال جیران | قسمت پنجاه دوم سریال جیران

دانلود قسمت ۵۲ سریال جیران | قسمت پنجاه دوم سریال جیران

سیاوش با سودای انتقام به سوی ایران رهسپار است. اتحاد خواتین حرمسرا به ثمر می نشیند و حالا در غیاب صدراعظم فرصت مناسبی است تا نقشه کفایت خاتون اجرا شود…

لینک دانلود قسمت 52 قرار گرفت✔️

دانلود قسمت ۵۱ سریال جیران | قسمت پنجاه یکم سریال جیران

دانلود قسمت ۵۱ سریال جیران | قسمت پنجاه یکم سریال جیران

سیاوش با سودای انتقام به سوی ایران رهسپار است. اتحاد خواتین حرمسرا به ثمر می نشیند و حالا در غیاب صدراعظم فرصت مناسبی است تا نقشه کفایت خاتون اجرا شود…

لینک دانلود قسمت 51 قرار گرفت✔️

دانلود قسمت ۵۰ سریال جیران | قسمت پنجاهم سریال جیران

دانلود قسمت ۵۰ سریال جیران | قسمت پنجاهم سریال جیران

چه اسراری در هزارتوی پیچ در پیچ حرمسرا است که سیاوش و جیران را چون تار عنکبوت گرفتار کرده؟ آیا انها از این دام رهایی خواهند یافت؟

لینک دانلود قسمت 50 قرار گرفت✔️

دانلود قسمت ۴۹ سریال جیران | قسمت چهل و نهم سریال جیران

دانلود قسمت ۴۹ سریال جیران | قسمت چهل و نهم سریال جیران

چه اسراری در هزارتوی پیچ در پیچ حرمسرا است که سیاوش و جیران را چون تار عنکبوت گرفتار کرده؟ آیا انها از این دام رهایی خواهند یافت؟

لینک دانلود قسمت 49 قرار گرفت✔️

دانلود قسمت ۴۸ سریال جیران | قسمت چهل و هشتم سریال جیران

دانلود قسمت ۴۸ سریال جیران | قسمت چهل و هشتم سریال جیران

سیاوش داغدار سارا و در عطش انتقام است. صدراعظم نقشه زیرکانه ای میکشد تا جیران همسر عقدی شاه شود…مهدعلیا اسیر زیاده خواهی شازده بصیر است…

لینک دانلود قسمت 48 قرار گرفت✔️

دانلود قسمت ۴۶ سریال جیران | قسمت چهل و ششم سریال جیران

دانلود قسمت ۴۶ سریال جیران | قسمت چهل و ششم سریال جیران

چه اسراری در هزارتوی پیچ در پیچ حرمسرا است که سیاوش و جیران را چون تار عنکبوت گرفتار کرده؟ آیا انها از این دام رهایی خواهند یافت؟

لینک دانلود قسمت 46 قرار گرفت✔️

دانلود قسمت ۴۵ سریال جیران | قسمت چهل و پنجم سریال جیران

دانلود قسمت ۴۵ سریال جیران | قسمت چهل و پنجم سریال جیران

چه اسراری در هزارتوی پیچ در پیچ حرمسرا است که سیاوش و جیران را چون تار عنکبوت گرفتار کرده؟ آیا انها از این دام رهایی خواهند یافت؟

لینک دانلود قسمت 45 قرار گرفت✔️

دانلود قسمت ۴۴ سریال جیران | قسمت چهل و چهارم سریال جیران

دانلود قسمت ۴۴ سریال جیران | قسمت چهل و چهارم سریال جیران

جیران و گلین در پی کوتاه کردن دست میرزا آقاخان از قدرتند. میرزا آقاخان هم برای اینکه برگ برنده ای در آستین داشته باشد میخواهد سر شاهزاده زند را تقدیم شاه کند….

لینک دانلود قسمت 44 قرار گرفت✔️

دانلود قسمت ۴۳ سریال جیران | قسمت چهل و سوم سریال جیران

دانلود قسمت ۴۳ سریال جیران | قسمت چهل و سوم سریال جیران

چه اسراری در هزارتوی پیچ در پیچ حرمسرا است که سیاوش و جیران را چون تار عنکبوت گرفتار کرده؟ آیا انها از این دام رهایی خواهند یافت؟

لینک دانلود قسمت 43 قرار گرفت✔️

دانلود قسمت ۴۲ سریال جیران | قسمت چهل و دوم سریال جیران

دانلود قسمت ۴۲ سریال جیران | قسمت چهل و دوم سریال جیران

چه اسراری در هزارتوی پیچ در پیچ حرمسرا است که سیاوش و جیران را چون تار عنکبوت گرفتار کرده؟ آیا انها از این دام رهایی خواهند یافت؟

لینک دانلود قسمت 42 قرار گرفت✔️