زبان: زیرنویس فارس

دانلود فیلم رازهای نهفته The Hidden Web 2023 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم رازهای نهفته The Hidden Web 2023

جولیتا وویچیکا، روزنامه نگار جوان در حال تحقیق درباره مرگ مرموز یک سلبریتی تلویزیونی است. او معتقد است آنچه که خدمات به عنوان یک حادثه ناگوار طبقه بندی می شود در واقع یک جنایت دقیقا برنامه ریزی شده بود. هر قدمی که می آورد...

دانلود فیلم تیغه جنگی (وار بلید) War Blade 2024✔️ دوبله فارسی زیرنویس فارسی

دانلود فیلم تیغه جنگی (وار بلید) War Blade 2024✔️ دوبله فارسی

این فیلم مامور بنکس را دنبال می کند که وظیفه دارد یک مبارز مقاومت فرانسوی را از یک پناهگاه مخفی نازی ها نجات دهد.

دانلود فیلم چه کسی کوپر دان را کشت؟ ۲۰۲۳ ?Who Killed Cooper Dunn زیرنویس فارسی

دانلود فیلم چه کسی کوپر دان را کشت؟ ۲۰۲۳ ?Who Killed Cooper Dunn

شش دوست مادام العمر یک سفر کمپینگ را آغاز می کنند. هنگامی که یکی از آنها مرده می شود، وفاداری آنها مورد آزمایش قرار می گیرد زیرا آنها سعی می کنند مسئول آن را پیدا کنند.