کشور: آمریکا

دانلود فیلم من پاندورا هستم I am Pandora 2021

دانلود فیلم من پاندورا هستم I Am Pandora 2021

پس از یک طوفان وحشتناک در سرزمین Namabay، برایانا در دنیایی بیدار شد که همه موجودات زنده می توانستند مستقیماً با او ارتباط برقرار کنند. او با آرزوی شفای هر موجود زنده ای که به کمک نیاز دارد وارد ماجراجویی می شود. ولی