Abhinaya

Abhinaya

تولد : نامشخص
سن : نامشخص
قد : نامشخص

"ابهینایا" اصطلاحی است که در رقص کلاسیک هند و سنت های تئاتری، به ویژه در Bharatanatyam، یک فرم رقص سنتی که از بخش جنوبی هند سرچشمه می گیرد، استفاده می شود. Abhinaya به جنبه بیانی رقص اشاره دارد، جایی که رقصنده احساسات، داستان ها و حالات را از طریق حالات چهره، حرکات دست (مودرا)، حرکات بدن و حرکات چشم منتقل می کند.

در زمینه رقص کلاسیک هندی، ابهینا عنصری حیاتی در نظر گرفته می شود که به اجرا عمق و محتوای احساسی می بخشد. رقصنده از حالات مختلف صورت (بهاوا)، حرکات دست و حالت بدن برای انتقال یک روایت یا برانگیختن یک احساس خاص استفاده می کند. آبینایا نه تنها به مهارت فنی، بلکه به درک عمیق احساسات زیربنایی و توانایی ارتباط با مخاطب در سطح عمیق نیاز دارد.

علاوه بر رقص، ابهینا همچنین اصطلاحی است که در موسیقی کلاسیک هندی برای نشان دادن بیان بیانی یک ترکیب موسیقی استفاده می شود، جایی که نوازنده محتوای احساسی قطعه را از طریق تفاوت های ظریف در لحن، ریتم و عبارت بیان می کند.