دانلود رایگان فیلم معجزه خنده

دانلود رایگان فیلم معجزه خنده

- | |

دانلود رایگان فیلم معجزه خنده،اشکوری (مهدی هاشمی) با تخصص خنده درمانی به ایران بازگشته و در یکی از بیمارستان های روانی تهران مشغول کار می شود. او بر این عقیده است که بیماران روانی را باید شاد نگه داشت و آنها باید به جامعه برگردند. یک روز گروهی از بیمارانش را برای گردش به بیرون بیمارستان میبرد و روز دیگر گروه نمایشی را به بیمارستان دعوت می کند.

  • ۲۵ مهر ۱۳۹۹
  • ۰
فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران