دانلود رایگان فیلم تعطیلات پر دردسر

دانلود رایگان فیلم تعطیلات پر دردسر

- - | |

منصور مرد جوانی است که به همراه عزیز و مادرش درخانه ای زندگی سختی می گذرانند . پدرمنصور مردی بود قوی هیکل و درشت اندام که رشته پهلوانی را برگزیده بود و با انجام نمایشهای قدرتی گذران زندگی می کردند اما روزی درحین انجام نمایش دچار ایست قلبی می شود

  • ۴ دی ۱۳۹۹
  • ۰
فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران